ข้อมูลบริษัท:

เว็บไซต์นี้ (www.investmarkets.com/international) ดําเนินการโดย Arvis Capital Limited ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนของเบลีซที่ได้รับอนุญาตและควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการบริการทางการเงินระหว่างประเทศของเบลีซโดยมีหมายเลขใบอนุญาตเลขที่ 000307/332 Arvis Capital Limited ตั้งอยู่ที่ Unit 203, เลขที่ 16 Corner Hutson and Eyre Streets, อาคารเบลค, เบลีซซิตี้, C.A.

 

ตามสัญญาตัวแทนชําระเงินระหว่าง บริษัท อาร์วิส แคปปิตอล จํากัด และบริษัท ตูมปากา จํากัด Toumpaka Limited (ที่อยู่จดทะเบียน: Kratinou 45A, Strovolos, 2040, Nicosia, Cyprus) หมายเลขทะเบียน HE405187 ทําหน้าที่เป็นตัวแทนชําระเงินที่ให้บริการชําระเงินแก่ Arvis Capital Limited

 

Arvis Capital Limited และ บริษัท Forex TB Limited อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน Forex TB Limited ได้รับการควบคุมดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัสที่มีใบอนุญาต CIF เลขที่ 272/15

 

คําเตือนด้านความเสี่ยง:

สัญญาเทรดส่วนต่าง ('CFD') เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน โดยมีลักษณะเป็นการเก็งกําไรการเทรดซึ่งมีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนได้เป็นจำนวนมาก การเทรด CFD ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มอาจส่งผลให้สูญเสียยอดคงเหลือทั้งหมดของคุณ โปรดจําไว้ว่าเลเวอเรจใน CFD สามารถเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียกัลคุณ ผู้เทรด CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ใด ๆ ในสินทรัพย์อ้างอิง การเทรด CFD ไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต การคาดการณ์ในอนาคตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดําเนินงานในอนาคต ก่อนตัดสินใจเทรดคุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุน ระดับประสบการณ์ และการยอมรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ คุณไม่ควรฝากเงินมากกว่าจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะเสีย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่คาดการณ์ไว้อย่างถ่องแท้และขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาอิสระ หากจําเป็น โปรดอ่านเอกสารการเปิดเผยความเสี่ยงของเรา

 

ข้อจํากัดในภูมิภาค:

Arvis Capital Limited ไม่ได้ให้บริการภายในเขตเศรษฐกิจยุโรปรวมถึงในเขตอํานาจศาลอื่น ๆ เช่นสหรัฐอเมริกา บริติชโคลัมเบีย แคนาดา และภูมิภาคอื่น ๆ

 

Arvis Capital Limited ไม่ได้ให้คําแนะนําคําแนะนําหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มา ครอบครอง หรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ Arvis Capital Limited ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงิน

ข้อมูลสินค้าโภคภัณฑ์และดัชนีโรลโอเวอร์ & การคํานวณ

เมื่อสัญญาฟิวเจอร์สใกล้ถึงวันหมดอายุ InvestMarkets จะทบยอดสถานะที่เปิดอยู่ทั้งหมดไปยังสัญญาเทรดครั้งต่อไป ณ· เวลาที่ระบุไว้ในส่วนวันที่โรลโอเวอร์ของ CFD ในแพลตฟอร์มการเทรดของเรา วันที่โรลโอเวอร์จะไม่ซ้ํากันสําหรับสัญญาแต่ละประเภทที่มีการเทรดและระยะเวลาก็จะแตกต่างกันไป ลูกค้าที่มีตําแหน่งที่เปิดไว้อยู่ซึ่งไม่ต้องการให้ตําแหน่งของตนถูกยกยอดเข้าสู่สัญญาถัดไปควรปิดสถานะของตนก่อนกําหนดการโรลโอเวอร์ (ลูกค้าสามารถดูวันที่โรลโอเวอร์ได้ในส่วนความช่วยเหลือในเว็บไซต์ของเราในส่วน "ฟิวเจอร์สของ CFD มีวันหมดอายุหรือไม่ และหากมี จะหมดอายุเมื่อใด")

ลูกค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกับการปิดสัญญาเก่าและเปิดสัญญาใหม่ด้วยตนเอง ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะรวมค่าสเปรดของการปิดสัญญาเก่าและการเปิดสัญญาใหม่บวกกับดอกเบี้ยข้ามคืนด้วย ((นี่คือจำนวนสวอประยะยาวและจำนวนสวอประยะสั้นที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสินทรัพย์))

ในกรณีส่วนใหญ่ อัตรา (ราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย) ของสัญญาใหม่จะแตกต่างจากสัญญาเดิม ดังนั้น บริษัทจึงใช้ความระมัดระวังตามที่จําเป็นเพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องรับภาระกับส่วนต่างของราคาในตําแหน่งใหม่ของตน ดังนั้น การปรับโรลโอเวอร์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบัญชีของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าทั้งลูกค้าและบริษัทจะไม่ได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการโรลโอเวอร์

ในการคํานวณจํานวนการปรับโรลโอเวอร์ อัตราของสัญญาเก่าและสัญญาใหม่จะถูกใช้ในเวลาเดียวกันก่อนที่สัญญาจะหมดอายุ ดังนั้น ส่วนต่างของราคาระหว่างสัญญาและสเปรดจะถูกนํามาพิจารณา จํานวนเงินโรลโอเวอร์ที่เกิดขึ้นจะถูกหักหรือโอนเข้าบัญชีลูกค้าเป็นการปรับยอดโรลโอเวอร์ การคํานวณมีดังนี้:

ตําแหน่งซื้อ:

(ปริมาณที่ 1 *- (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่)– ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเดิม))) + (ปริมาณ * -สเปรด) * อัตราแปลง2

ตําแหน่งขาย:

(ปริมาณ * (ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่))– ราคาเสนอขาย (สัญญาเก่า))) + (ปริมาณ * -สเปรด) * อัตราแปลง

หลักการง่ายๆ ทั่วไปที่นำมาพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าจํานวนเงินจะถูกหักหรือเครดิตแสดงไว้ด้านล่าง:

หาก (ราคาสัญญาใหม่น้อยกว่าราคาสัญญาเก่า) เดบิตสั้น เครดิตยาว

หาก (ราคาสัญญาใหม่สูงกว่าราคาสัญญาเก่า) เดบิตยาว เครดิตสั้น

1 ปริมาณ = Lot * ขนาดสัญญา
2 การปรับค่าโรลโอเวอร์ทั้งหมดจะถูกคํานวณในสกุลเงินที่ตราสารมีสกุลเงิน หากบัญชีเป็นสกุลเงินอื่น ระบบจะแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีโดยอัตโนมัติโดยใช้อัตราตลาดในเวลานั้น

ตัวอย่างที่ 1

ลูกค้าที่มีบัญชี GBP เปิดตำแหน่งซื้อ 10 สัญญาในดัชนีประสิทธิภาพของ DAX (สกุลเงินตราสาร: EUR) ในช่วงเวลาของการโรลโอเวอร์ อัตรา DAX จะเป็นดังนี้:

ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเดิม) = 12,228.00, ราคาเสนอขาย (สัญญาเดิม) = 12,231.00

ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่) = 12,232.00, ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่) = 12,236.00

ในกรณีข้างต้นจะใช้สูตรดังนี้:

(ปริมาณ *- (ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่)– ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเดิม))) + (ปริมาณ * -สเปรด) * อัตราแปลง

(10 *- (12,232 – 12,228) + (10 * (12,232 – 12,236))) * 0.9 = -£72.00

ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงยังคงถือสถานะซื้อเดิมที่ 10 สัญญาของ DAX และบัญชีของลูกค้าจะถูกหักด้วยเงิน 72.00 ปอนด์

ตัวอย่างที่ 2

ลูกค้าที่มีบัญชี GBP มีตำแหน่งขายปิโตรเลียมดิบหวาน 1,000 (สกุลเงินตราสาร: USD) ในช่วงเวลาของการโรลโอเวอร์ อัตรา CL จะมีดังนี้:

ราคาเสนอซื้อ (สัญญาเดิม) = 61.74, ราคาเสนอขาย (สัญญาเดิม) = 61.87

ราคาเสนอซื้อ (สัญญาใหม่) = 61.95, ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่) = 62.15

ในกรณีข้างต้นจะใช้สูตรดังนี้:

(ปริมาณ * (ราคาเสนอขาย (สัญญาใหม่))– ราคาเสนอขาย (สัญญาเก่า))) + (ปริมาณ * -สเปรด) * อัตราแปลง

(1000 * (62.15 – 61.87) + 1000 * (61.95 – 62.15)) * 0.78 = £62.40

ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงยังคงครองตําแหน่งขายเดิมที่ 1,000 บาร์เรลของ CL และบัญชีของเขาจะได้รับเครดิตด้วยเงิน 62.40 ปอนด์

คําเตือนด้านความเสี่ยง

การเทรด Forex/CFD มีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณเนื่องจากความผันผวนของตลาดอ้างอิง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนทุกคน ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงและขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมแล้ว

วิธีการชําระเงิน
คุณต้องยืนยันบัญชีของคุณก่อนเพื่อฝากเงินอีกครั้ง
ไฟล์ของคุณถูกปฏิเสธ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ฉันเข้าใจ

เรียน ${UserName}

บัญชีทดลองไม่สามารถใช้การดำเนินการนี้ได้
เปลี่ยนเป็นบัญชีจริงของคุณเพื่อเพิ่มเงินและเริ่มการเทรด

ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ

ส่วนนี้เปิดไว้สําหรับลูกค้าเท่านั้น โปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน