ข้อมูลบริษัท:

เว็บไซต์นี้ (www.investmarkets.com/international) ดําเนินการโดย Arvis Capital Limited ซึ่งเป็น บริษัท การลงทุนในเบลีซที่ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย International Financial Services Commission of Belize โดยมีหมายเลขใบอนุญาต 000307/489 Arvis Capital Limited ตั้งอยู่ที่ Unit 203, No. 16 Corner Hutson and Eyre Streets, Blake Building, Belize City, C.A.

 

ตามสัญญาตัวแทนชําระเงินระหว่าง บริษัท อาร์วิส แคปปิตอล จํากัด และบริษัท ตูมปากา จํากัด Toumpaka Limited (ที่อยู่จดทะเบียน: Kratinou 45A, Strovolos, 2040, Nicosia, Cyprus) หมายเลขทะเบียน HE405187 ทําหน้าที่เป็นตัวแทนชําระเงินที่ให้บริการชําระเงินแก่ Arvis Capital Limited

 

Arvis Capital Limited และ บริษัท Forex TB Limited อยู่ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน Forex TB Limited ได้รับการควบคุมดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไซปรัสที่มีใบอนุญาต CIF เลขที่ 272/15

 

คําเตือนด้านความเสี่ยง:

สัญญาเทรดส่วนต่าง ('CFD') เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อน โดยมีลักษณะเป็นการเก็งกําไรการเทรดซึ่งมีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุนได้เป็นจำนวนมาก การเทรด CFD ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มอาจส่งผลให้สูญเสียยอดคงเหลือทั้งหมดของคุณ โปรดจําไว้ว่าเลเวอเรจใน CFD สามารถเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อเสียกัลคุณ ผู้เทรด CFD ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ใด ๆ ในสินทรัพย์อ้างอิง การเทรด CFD ไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ในอนาคต การคาดการณ์ในอนาคตไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ที่เชื่อถือได้ของผลการดําเนินงานในอนาคต ก่อนตัดสินใจเทรดคุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ในการลงทุน ระดับประสบการณ์ และการยอมรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ คุณไม่ควรฝากเงินมากกว่าจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะเสีย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่คาดการณ์ไว้อย่างถ่องแท้และขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาอิสระ หากจําเป็น โปรดอ่านเอกสารการเปิดเผยความเสี่ยงของเรา

 

ข้อจํากัดในภูมิภาค:

Arvis Capital Limited ไม่ได้ให้บริการภายในเขตเศรษฐกิจยุโรปรวมถึงในเขตอํานาจศาลอื่น ๆ เช่นสหรัฐอเมริกา บริติชโคลัมเบีย แคนาดา และภูมิภาคอื่น ๆ

 

Arvis Capital Limited ไม่ได้ให้คําแนะนําคําแนะนําหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการได้มา ครอบครอง หรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ Arvis Capital Limited ไม่ใช่ที่ปรึกษาทางการเงิน

คริปโตเคอเรนซี

ในขณะที่สกุลเงินในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีมานานนับพันปีจนถึงศตวรรษที่ 21 มันอยู่ในรูปแบบทางกายภาพมาโดยตลอด  รูปแบบนั้นอาจเป็นเหรียญบาร์หรือแม้แต่สกุลเงินกระดาษ แต่ก็มีการใช้สกุลเงินที่เราใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อซื้อสินค้าและบริการมาโดยตลอด  ทุกอย่างเปลี่ยนไปในปี 2009 เมื่อ Bitcoin เปิดตัวเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ใช้ในการสร้างสกุลเงินดิจิทัล  สกุลเงินดิจิทัลหรือที่เรียกว่าคริปโตเคอเรนซี่ถูกสร้างขึ้นผ่านการใช้ซอฟต์แวร์พิเศษและถูกเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกเท่านั้น  ตั้งแต่นั้นมา สกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ อีกมากมายก็ปรากฏขึ้น โดยมีการปรากฏตัวมากขึ้นเป็นประจําทุกเดือน  แต่ Bitcoin ยังคงเป็นเจ้าแห่งสกุลเงินดิจิทัลเมื่อพูดถึงคริปโตเคอเรนซี่ อย่างน้อยก็ในขณะนี้  อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เบื้องหลังสกุลเงินดิจิทัลและรายละเอียดเบื้องหลังสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมสูงสุด

สกุลดิจิทัลเริ่มต้นอย่างไร

แนวคิดเรื่องสกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้นจริงในปี 1982 ในเอกสารวิจัยที่ตีพิมพ์โดยนักเข้ารหัส David Chaum  นอกจากนี้เขายังก่อตั้งบริษัทเงินสดดิจิทัลแห่งแรกที่เรียกว่า Digicash ในปี 1990 แต่เป็นแนวคิดที่ดูเหมือนจะมาก่อนกาลและบริษัทได้ยื่นฟ้องล้มละลายในปี 1998

ยุคสมัยใหม่ของสกุลเงินดิจิทัลเริ่มต้นขึ้นเมื่อ Bitcoin ได้รับการปล่อยตัวเป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอํานาจแห่งแรก  จนกระทั่งมีการเปิดตัว Bitcoin สกุลเงินดิจิทัลทุกสกุลเงินก็ถูกรวมศูนย์ แต่ Bitcoin ได้เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด  แทนที่จะถูกควบคุมโดยแหล่งหรือบริษัทเดียว Bitcoin ถูกสร้างขึ้นและจัดเก็บไว้ในระบบเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์และอาศัยสิ่งที่ควรจะเป็นการเข้ารหัสที่ปลอดภัยสําหรับการสร้างผ่านการใช้ลายเซ็นดิจิทัลที่เรียกว่าบล็อกเชน

แม้ว่าจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับการสร้างและการใช้สกุลเงินดิจิทัลโดยองค์กรที่ผิดกฎหมายและก่อการร้าย แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมและขณะนี้มีหลายประเทศและบริษัทระดับโลกที่กําลังสํารวจการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆ

  • Bitcoin - ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอํานาจสกุลแรกและ Bitcoin ตัวแรกถูกขุดหรือสร้างขึ้นในปี 2009 โดยที่ไม่มีใครทราบตัวตนที่แท้จริงของผู้สร้าง Bitcoin แต่ได้รับการเผยแพร่ภายใต้ชื่อ Satoshi Nakamoto ซึ่งเป็นนามแฝงสําหรับโปรแกรมเมอร์หรือกลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่แนะนํา Bitcoins  ระบบ Bitcoin เป็นระบบกระจายอํานาจแบบเพียร์ทูเพียร์โดยมีการทําธุรกรรมเกิดขึ้นโดยตรงระหว่างบุคคล

Bitcoins ใหม่ถูกสร้างขึ้นผ่านกระบวนการขุดซึ่งคอมพิวเตอร์ที่กระจายอยู่ทั่วโลกจะแก้ปัญหาแต่ละบล็อกในระบบบล็อกเชน  เมื่อบล็อกได้รับการแก้ไข Bitcoin ใหม่ก็จะถูกเพิ่มเข้ามา  ระบบจะปรับความยากในการแก้ไขบล็อกทุก ๆ บล็อกปี 2016 ทําให้การขุดหรือสร้าง Bitcoin เพิ่มเติมแต่ละรายการทําได้ยากขึ้น  ด้วยวิธีนี้ Bitcoin มีความขาดแคลนเทียมที่ช่วยเพิ่มราคาของ Bitcoin อย่างมากตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง  จะมีการสร้าง Bitcoins เพียง 21 ล้านรายการเท่านั้นซึ่งคาดว่าจะสําเร็จในปี 2140 หรือประมาณนั้น

ราคาของ Bitcoin เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แต่ก็ถือว่ามีความผันผวนอย่างมากเช่นกัน  ในปี 2011 มูลค่าของ Bitcoin หนึ่ง Bitcoin ลดลงต่ําเพียง $0.30 แต่ ณ กลางปี 2017 มูลค่าของ Bitcoin หนึ่ง Bitcoin อยู่ที่ประมาณ $2,400  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2017 Bitcoin แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 4,200 ดอลลาร์ มีการประมาณการว่าราคาของ Bitcoin มีความผันผวนมากกว่าราคาทองคําถึง 7 เท่า โดยมีความผันผวนมากกว่าดัชนี S&P 500 ถึง 8 เท่า และมากกว่าดอลลาร์สหรัฐถึง 18 เท่า

  • Ethereum–Ethereum เป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอํานาจอีกสกุลหนึ่ง แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลที่พัฒนาขึ้นสําหรับฟังก์ชันการเขียนสคริปต์อีกด้วย มันเป็นสกุลเงินที่ค่อนข้างใหม่ โดยเริ่มเปิดตัวเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2015 โดยมีมูลค่า 1 ดอลลาร์ต่อเหรียญ Ethereum  มูลค่าของ Ethereum เพิ่งพุ่งสูงขึ้น โดยเกือบแตะ 400 ดอลลาร์ในวันที่ 14 มิถุนายน 2017 แต่หลังจากนั้นก็ดึงกลับและเทรดได้ประมาณ 240 ดอลลาร์ต่อเหรียญ Ethereum ณ กลางเดือนกรกฎาคม 2017

ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ Ethereum คือ บริษัทสถาบันการเงินและแม้แต่รัฐบาลหลายแห่งได้เริ่มพัฒนาระบบและโปรแกรมของตนเองตามโปรโตคอลของ Ethereum  ซึ่งอาจเป็นผลบวกอย่างมากต่อสกุลเงิน เนื่องจากการยอมรับในวงกว้างจะช่วยเพิ่มมูลค่าของ Ethereum ได้อย่างแน่นอน  อีกปัจจัยหนึ่งที่ควรทราบคือ Ethereum กําลังมีธุรกรรมประมวลผลเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับ Bitcoin

ทั้งนี้ ต่างจาก Bitcoin ที่ไม่มีแผนที่จะจํากัดจํานวน Ethereum อย่างไรก็ตาม ก็มีแผนที่จะลดการเติบโต (และด้วยเหตุนี้อัตราเงินเฟ้อ) ของ Ethereum ระหว่าง 0.5% ถึง 2.0% โดยการเปลี่ยนการตรวจสอบบล็อก Ethereum ใหม่เป็น Proof of Stake มากกว่า Proof of Work

ใครก็ตามที่สนใจในการเทรดสกุลเงินดิจิทัลควรจับตาดู Ethereum อย่างแน่นอน เนื่องจากมีความสําคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจสกุลเงินดิจิทัล

  • Ripple – Ripple ซึ่งมีมูลค่าตลาดมากกว่า 6.5 พันล้านดอลลาร์ปัจจุบันเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่เป็นอันดับสามตามมูลค่าตลาด ซึ่งถูกบดบังโดย Bitcoin และ Ethereum เท่านั้น โดยตัวมันเองน่าจะเพียงพอสําหรับผู้เทรดที่จะจับตาดูการเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงินดิจิทัล Ripple  ด้วยเหรียญมากกว่า 38 พันล้านเหรียญที่เรียกว่า Ripples มูลค่าของ Ripple นั้นค่อนข้างต่ํากว่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินดิจิทัลหลักอื่นๆ โดยมีมูลค่าสูงสุดประมาณ 0.42 ดอลลาร์ต่อ Ripple ในเดือนพฤษภาคม 2017 และเทรดเพียง 0.238 ดอลลาร์ต่อ Ripple ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2017

โปรโตคอล Ripple ดั้งเดิมได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2004 และเปิดตัวในปี Ripplepay.com ในปี 2005 เพื่อเป็นบริการทางการเงินเพื่อให้ตัวเลือกการชําระเงินที่ปลอดภัยแก่สมาชิกของชุมชนออนไลน์ผ่านเครือข่ายทั่วโลก  Ripple เวอร์ชันปัจจุบันได้รับการพัฒนาในปี 2012 และเปิดตัวในปี 2013

Ripple แตกต่างตรงที่เป็นระบบการชําระเงิน การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน และเครือข่ายการโอนเงินแบบเรียลไทม์  เครือข่าย Ripple รองรับโทเค็นที่แสดงถึงสกุลเงินตรา สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ สินค้าโภคภัณฑ์  ธนาคารกําลังนําสกุลเงินดิจิทอลนี้มาใช้มากขึ้นเนื่องจากพวกเขารู้สึกว่ามีข้อดีหลายประการเหนือสกุลเงินดิจิทัลอย่าง Bitcoin รวมถึงราคาด้วย ธนาคารขนาดใหญ่ที่กําลังใช้โปรโตคอล Ripple ได้แก่ UBS, Santander และล่าสุด SCB ในประเทศไทย

เนื่องจากความสามารถในการทําธุรกรรมการแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงินฟรี Ripple จึงถูกจับตามองโดยผู้เทรดและนักลงทุน  มันจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในฐานะสะพานเชื่อมเมื่อไม่มีตลาดสําหรับสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งซึ่งจะแปลงสินทรัพย์ใด ๆ เป็นสกุลเงินการชําระเงินที่ต้องการได้อย่างราบรื่น  ด้วยเหตุนี้เอง จึงอาจทําให้ Ripple เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีค่ามากในอนาคตอันใกล้นี้

  • Dash–Dash ได้รับการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาและครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในนาม Darkcoin และ Xcoin และไม่ควรสับสนกับสกุลเงินดิจิทัลที่คล้ายกันคือเหรียญ Dashcoin  Dash นั้นคล้ายกับ Bitcoin ในบางแง่มุม แต่ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ใช้สถาปัตยกรรมสองชั้นในเครือข่ายเพื่อมอบคุณสมบัติเพิ่มเติมและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  ผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัล Dash จะได้เพลิดเพลินกับการทําธุรกรรมทั้งแบบส่วนตัวและแบบทันที  Dash ยังเป็นองค์กรอิสระแบบกระจายอํานาจแห่งแรกด้วยสกุลเงิน Dash แรกที่สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2014

Dash เติบโตขึ้นเป็นมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์และมีเหรียญหมุนเวียนอยู่ 7.42 ล้านเหรียญในปัจจุบัน  ด้วยเหรียญ Dash ที่มีมูลค่าปัจจุบัน $193.46 ปิดระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ที่ $209.77 แต่ดูเหมือนจะมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะยาว  มีการหมุนเวียนรายวันสําหรับ Dash มากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ จึงทําให้เป็นทางเลือกยอดนิยมสําหรับ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ

ผู้เทรดที่สนใจ Dash ควรทราบว่าสกุลเงินดิจิทัลนี้มีหนึ่งในชุมชนที่มีการใช้งานมากที่สุดของ altcoin ใด ๆ (คําว่า altcoin ใช้เพื่ออ้างถึงสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ นอกเหนือจาก Bitcoin)  กิจกรรมในฟอรัม BitcoinTalk มีมากกว่า 6400 หน้าตอบกลับ 133k อ่าน 7.9 ล้านครั้ง  ชุมชนที่ใช้งานอยู่นี้ควรเป็นแหล่งข่าวและข้อมูลหนึ่งที่ผู้เทรดของ Dash ใช้ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

  • Litecoin – สกุลเงินดิจิทัลนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นสายทางเลือกของ Bitcoin และด้วยเหตุนี้จึงใกล้เคียงกับสกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมมาก อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางประการเช่นต้นทุนการชําระเงินเกือบเป็นศูนย์และธุรกรรมการชําระเงินที่เกิดขึ้นเร็วกว่า Bitcoin ประมาณสี่เท่า  Litecoin ถูกสร้างขึ้นในเดือนตุลาคม 2011 โดยอดีตพนักงาน Google ชื่อชาร์ลีลี  Litecoin ประสบความสําเร็จตั้งแต่เริ่มก่อตั้งและปัจจุบันมีมูลค่าตลาด 2.5 พันล้านดอลลาร์โดยมีเหรียญ 51.9 ล้านเหรียญมูลค่าประมาณ 5 เหรียญต่อเหรียญหมุนเวียน  Litecoin แตะระดับสูงสุดที่ 55.46 ดอลลาร์ต่อเหรียญเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2017 ก่อนที่จะดึงกลับ แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมจะสูงขึ้นสําหรับสกุลเงินดิจิทัลในเวลานี้

Litecoin ประมวลผลบล็อกเร็วกว่า Bitcoin ประมาณสี่เท่าและมีกําหนดจะปล่อย Litecoins ทั้งหมด 84 ล้านเหรียญอีกครั้ง สี่เท่าของจํานวนที่วางแผนจะปล่อยออกมาสําหรับ Bitcoin  ด้วยเหตุนี้เอง จึงทําให้ Litecoin เกิดการขาดแคลนเทียมที่ควรรักษาราคาของ Litecoin ให้สูงขึ้นเนื่องจากการขุด Litecoin ที่เหลือทําได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ

ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสกุลเงินดิจิทัลหลักที่ใช้งาน Litecoin มีผลประกอบการรายวันมากกว่า $130 ล้าน ผู้เทรดควรจับตาดู Litecoin เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาและการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นของตลาดที่อาจมอบโอกาสในการเทรดได้

ตลาดคริปโตเคอเรนซี

แม้ว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลจะมีอายุเพียง 8 ปี แต่ก็มีปริมาณการเทรดเกิน 100 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนมิถุนายน 2017  การเทรดทั้งหมดนั้นมาจากสกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกันมากกว่า 800 สกุลเงิน โดยมีการเข้าสู่ตลาดมากขึ้นทุกเดือน  จึงไม่ต้องกล่าวเลยว่ามีโอกาสมากมายที่นี่สําหรับผู้ที่เต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงในการเข้าสู่ตลาดใหม่  เนื่องจากลักษณะที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดสกุลเงินดิจิทัล ผู้เทรดที่คาดหวังควรทําการศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับปริมาณการเทรดในปัจจุบัน สกุลเงินดิจิทัลที่ใช้งานอยู่ และโอกาสในตลาด

นักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลอาจได้รับประโยชน์จากความจริงที่ว่าสกุลเงินเหล่านี้ไม่ได้เชื่อมโยงกับธนาคารกลางหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง  ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเทรดได้อย่างง่ายดายตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์และ 365 วันต่อปี  ข้อควรระวังอย่างหนึ่งสําหรับผู้เทรดที่ยังใหม่ต่อตลาดสกุลเงินดิจิทัลคือสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้เคลื่อนไหวตามปัจจัยที่แตกต่างจากที่คุณคุ้นเคยกับสกุลเงินดั้งเดิม  แทนที่จะตอบสนองต่อนโยบายของธนาคารกลางและความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศที่กําหนด สกุลเงินเหล่านี้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางไซเบอร์เช่นการแฮ็กหรือการเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และเนื่องจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่มีขนาดค่อนข้างเล็กจึงสามารถได้รับอิทธิพลจากนักลงทุนรายย่อยด้วย

ลองนึกภาพการซื้อตําแหน่ง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ  แน่นอนว่ามันเป็นตําแหน่งที่ใหญ่ แต่ก็ไม่ใหญ่พอที่จะสังเกตเห็นได้ในการทําธุรกรรม USD หลายพันล้านดอลลาร์ต่อวัน  สิ่งนี้ไม่เป็นความจริงสําหรับสกุลเงินดิจิทัลใด ๆ  ตําแหน่ง 100 ล้านดอลลาร์จะใหญ่กว่าปริมาณการเทรดรายวันสําหรับทุกคนยกเว้นตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุด และตําแหน่งดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาและความผันผวนของสกุลเงินดิจิทัลอ้างอิง

ตลาดสกุลเงินดิจิทัลกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดสกุลเงินทั่วโลก  ปัจจัยนี้สามารถดึงดูดผู้เทรดได้เนื่องจากพวกเขาอยู่ในระดับแนวหน้าของการเทรดในตลาดใหม่เหล่านี้  ปัจจัยสําคัญเพียงอย่างเดียวที่ต้องจําไว้คือการจดจําความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดในตลาดใหม่และความผันผวน และเข้าใจว่าการขาดทุนอาจเกิดขึ้นเร็วพอๆ กับผลกําไรหรืออาจเร็วกว่านั้น

ตัวเลขข้างต้นไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด โปรดศึกษาด้วยตัวคุณเอง

การเทรดคริปโตเคอเรนซี่กับ InvestMarkets

ในฐานะโบรกเกอร์ออนไลน์ชั้นนํา InvestMarkets เป็นหนึ่งในรายแรก ๆ ที่เสนอการเทรด CFD ในสกุลเงินดิจิทัล  ด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดห้าสกุลในปัจจุบันสําหรับการเทรดเป็น CFD เรามักจะมองหาสกุลเงินยอดนิยมล่าสุดเพื่อให้เราสามารถทําให้ CFD ของสกุลเงินดิจิทัลพร้อมใช้งานสําหรับผู้เทรดของเรา  ศูนย์การศึกษาของเราจะช่วยคลี่คลายความลึกลับจากสกุลเงินดิจิทัลเพื่อให้คุณสามารถเทรด CFD ได้อย่างมั่นใจมากขึ้น  และด้วยแพลตฟอร์มการเทรดที่ใช้งานง่ายของเรา คุณจะพบว่าการเทรด CFD บนสกุลเงินดิจิทัลออนไลน์ที่คุณชื่นชอบสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นกว่าเดิม

มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงไม่มีการรับประกันว่ามูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลจะยังคงมีเสถียรภาพ  เราเน้นถึงความนิยมที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม เราเตือนลูกค้าของเราว่ามีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมากมายเมื่อต้องรับมือกับ CFD ในสกุลเงินเสมือน ซึ่งสาเหตุหลักคือความผันผวนโดยธรรมชาติของสกุลเงินดิจิทัล

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรด CFD ในสกุลเงินดิจิทัล (หรือที่เรียกว่า "สกุลเงินเสมือน")

ก่อนเทรด CFD คริปโตเคอเรนซี่ คุณควรตระหนักถึงสิ่งต่อไปนี้:

– ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง และอาจเกี่ยวข้องกับการสูญเสียยอดคงเหลือในตลาดหุ้นทั้งหมด

– ค่าของสกุลเงินเสมือนสามารถผันผวนได้อย่างกว้างขวาง (นั่นคือมีความผันผวนสูงมาก) และอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมีนัยสําคัญในช่วงเวลาสั้น ๆ

– ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนทุกคนและด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่ควรเทรดเว้นแต่คุณจะมีความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเข้าใจคุณสมบัติและความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้

– การเทรด CFD คริปโตเคอเรนซี่บนแพลตฟอร์ม InvestMarkets พร้อมให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

– เลเวอเรจของ CFD ในสกุลเงินดิจิทัลอาจสูงถึง 1:5 สําหรับข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบแพลตฟอร์มหรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

คําเตือนด้านความเสี่ยง

การเทรด Forex/CFD มีความเสี่ยงสูงต่อเงินทุนของคุณเนื่องจากความผันผวนของตลาดอ้างอิง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนทุกคน ดังนั้นคุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงและขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมแล้ว

วิธีการชําระเงิน
คุณต้องยืนยันบัญชีของคุณก่อนเพื่อฝากเงินอีกครั้ง
ไฟล์ของคุณถูกปฏิเสธ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ฉันเข้าใจ

เรียน ${UserName}

บัญชีทดลองไม่สามารถใช้การดำเนินการนี้ได้
เปลี่ยนเป็นบัญชีจริงของคุณเพื่อเพิ่มเงินและเริ่มการเทรด

ฝากเงินเข้าบัญชีของคุณ

ส่วนนี้เปิดไว้สําหรับลูกค้าเท่านั้น โปรดเข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียน