Şirket Bilgileri:

Bu web sitesi(www.investmarkets.com/international), Belize Uluslararası Finansal Hizmetler Komisyonu tarafından 000307/16 lisans numarası ile yetkilendirilmiş ve düzenlenmiş bir Belize yatırım firması olan Arvis Capital Limited tarafından işletilmektedir. Arvis Capital Limited, Unit 203, No. 16 Corner Hutson and Eyre Streets, Blake Building, Belize City, C.A. adresinde bulunmaktadır.

 

Arvis Capital Limited ile Toumpaka Limited arasındaki ödeme aracısı sözleşmesine göre. Toumpaka Limited (Kayıtlı Adres: Kratinou 45A, Strovolos, 2040, Lefkoşa, Kıbrıs), kayıt numarası HE405187, Arvis Capital Limited'e ödeme hizmetleri sağlayan ödeme aracısı olarak hareket etmektedir.

 

Arvis Capital Limited ve Forex TB Limited aynı Şirketler Grubuna aittir. Forex TB Limited, 272/15 CIF lisans numarası ile Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından düzenlenmektedir.

 

Risk uyarısı:

Fark sözleşmeleri ('CFD'ler') spekülatif karakterli, alım satımında önemli sermaye kaybı riskleri bulunan karmaşık finansal ürünlerdir. Marjinal bir ürün olan CFD'lerin alım satımı tüm bakiyenizi kaybetmenize neden olabilir. CFD'lerde kaldıracın size avantaj sağlayacağı gibi, dezavantaj da getirebileceğini unutmayın. CFD alım satımcıları, dayanak varlıklara veya bunlar üzerinde herhangi bir hakka sahip değildir. CFD alım satımı tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların güvenilir bir göstergesi değildir. Gelecek tahminleri, gelecekteki performansın güvenilir bir göstergesi olamaz. Alım satım yapmaya karar vermeden önce yatırım hedeflerinizi, deneyim seviyenizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmelisiniz. Kaybetmeyi göze alacağınızdan daha fazla para yatırmamalısınız. Lütfen öngörülen ürünle ilişkili riski tam olarak anladığınızdan emin olun ve gerekirse bağımsız tavsiye alın. Lütfen Risk Açıklaması belgemizi okuyun.

 

Bölgesel Kısıtlamalar:

Arvis Capital Limited, Avrupa Ekonomik Alanı'nın yanı sıra ABD, Britanya Kolumbiyası, Kanada ve diğer bazı bölgeler gibi yargı bölgelerinde hizmet sunmamaktadır.

 

Arvis Capital Limited, bir finansal ürünün edinilmesi, elde tutulması veya elden çıkarılmasıyla ilgili tavsiye, öneri veya görüş bildirmez. Arvis Capital Limited bir finans danışmanı değildir.

CFD-Sözlük

InvestMarkets'te mevcut olan CFD'lerin alım satımı ile ilgili en sık kullanılan terminolojiyi keşfedin.

Hesap

Tüm işlemlerin kaydı.

Hesap Bakiyesi

Bir hesaptaki para tutarıdır.

Değer Artışı

Piyasa talebine yanıt olarak fiyat yükseldiğinde bir para biriminin değer kazandığı söylenir; Bir varlığın değerindeki artışı ifade eder.

Arbitraj

Bir enstrümanın alım veya satımını yaparak farklı piyasalardaki dengeleyici fiyatlardan faydalanmak ve aynı anda küçük fiyat farklılıklarından kâr elde etmek için ilgili bir piyasada eşit ve zıt bir pozisyon almaktır.

Satış Fiyatı/Teklif Fiyatı

İstekli bir satıcının satmaya hazır olduğu fiyat veya oranı ifade eder.

Ausie

Avustralya Doları'dır.

Arka Ofis

Finansal işlemlerin mutabakatı ile ilgili bölümler ve süreçlerdir (yani, işlemlerin yazılı teyidi ve mutabakatı, kayıt tutma).

Ödemeler Dengesi

Belirli bir zaman diliminde bir ülkede yaşayan kimseler ile dünyanın geri kalanı arasında gerçekleşen tüm ekonomik işlemlerin kaydıdır. Ödemeler dengesi mal, hizmet ve sermaye akışlarını içeren uluslararası işlemleri takip eder.

Ticaret Dengesi

Bir ülkenin ihracatından ithalatının çıkarılması sonucu elde edilen değerdir.

Çubuk Grafik

Bir teknik analiz aracıdır. Grafik dört önemli noktayı temsil eder: dikey çubuğu oluşturan bir finansal aracın yüksek ve düşük fiyatları, çubuğun solunda küçük bir yatay çizgi ile işaretlenen açılış fiyatı ve çubuğun sağ tarafında küçük bir yatay çizgi ile işaretlenmiş olan kapanış fiyatı.

Temel Para Birimi

Bir yatırımcının veya ihraççının hesap defterini tuttuğu para birimidir; diğer para birimlerinin kote edildiği para birimidir. Forex piyasasında, ABD Doları normalde teklifler için "temel" para birimi olarak kabul edilir, yani teklifler, paritede belirtilen diğer para birimi başına 1 ABD Doları birimi olarak ifade edilir.

Baz Puan

Yüzde birin yüzde biridir.

Satıcı Spekülatör (Ayı)

Fiyatların ve/veya piyasanın düşeceğine inanan bir yatırımcıdır.

Ayı Piyasası

Yaygın bir karamsarlığın eşlik ettiği uzun bir düşüş dönemiyle ayırt edilen bir piyasadır.

ALIŞ FİYATI

Bir alıcının satın almaya hazır olduğu fiyattır; bir para birimi için teklif edilen fiyattır.

Tahviller

Tahviller, bir borçlu tarafından sermayeyi artırmak için ihraç edilen alınıp satılabilir enstrümanlardır (borç senetleri). Kupon olarak da bilinen sabit veya değişken faiz öderler. Faiz oranları düştükçe, tahvil fiyatları yükselir ve bunun tersi de geçerlidir.

Broker

Alıcıları ve satıcıları genellikle bir ücret veya komisyon karşılığında bir araya getiren, aracı olarak faaliyet gösteren bir kişi veya firmadır. Buna karşılık, bir 'satıcı' sermaye taahhüt eder ve başka bir tarafla daha sonraki bir alım satım işleminde pozisyonu kapatarak bir spread (kâr) elde etmeyi umar ve pozisyonun bir tarafını alır.

Buba

Deutsche Bundesbank, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin merkez bankasıdır.

Alıcı Spekülatör (Boğa)

Fiyatların ve/veya piyasanın yükseleceğine inanan bir yatırımcıdır.

Boğa Piyasası

Uzun süreli yükselen fiyatlar ile ayırt edilen bir piyasadır (Ayı piyasasının tam tersi).

Mum Grafiği

Günün alım satım işlem aralığının yanı sıra açılış ve kapanış fiyatını gösteren bir grafiktir. Açılış fiyatı kapanış fiyatından yüksekse, açılış ve kapanış fiyatı arasındaki dikdörtgen gölgelenmiş olarak görünür. Kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksekse, grafiğin o alanında gölgelenme olmaz.

Merkez Bankası

Bir ülkenin para politikasını yöneten ve bir ülkenin para birimini basan hükümet veya yarı resmi kuruluştur. Örneğin, ABD merkez bankası Federal Rezerv'dir, diğerleri arasında ECB, BOE, BOJ gibileri yer alır.

Borsa Analisti

Trendleri belirlemek ve gelecekteki hareketleri tahmin etmek için çizelgeleri, grafikleri ve geçmiş verileri analiz eden kişidir. Teknik Alım Satımcı olarak da bilinir.

Mahsup

Bir alım satım işleminin sonuçlandırılması işlemidir.

Kapalı Pozisyon

Artık var olmayan yabancı para birimlerindeki risklerdir. Bir pozisyonu kapatma işlemi, açık pozisyonun eşit miktarını dengelemek için belirli bir tutarda döviz satmak veya satın almaktır. Başka bir deyişle, pozisyonu 'dengeleyecektir'.

Komisyon

Bir broker tarafından alınan işlem ücretidir.

Onay

Söz konusu işlemin şartlarını teyit eden bir işlem için muhataplar tarafından değiştirilen bir belgedir.

Sözleşme

Standart alım satım birimidir.

Karşı Taraf

Katılımcı, finansal işlemin yapıldığı banka veya müşteridir.

Çapraz Kur

İki para birimi arasındaki döviz kurudur. Döviz çiftinin kote edildiği ülkede çapraz kurun standart olmadığı söylenir. Örneğin: ABD'de bir GBP/CHF teklifi çapraz kur olarak kabul edilirken, Birleşik Krallık veya İsviçre'de işlem gören birincil döviz çiftlerinden biri olacaktır.

Para Birimi

Bir hükümet veya merkez bankası tarafından piyasaya sürülen her türden parayı ifade eder.

Döviz Çifti

Döviz kurunu oluşturan iki para birimidir. Örneğin: EUR/USD, GBP/JPY vb.

Kur Riski

Döviz kurlarındaki olumsuz bir değişiklikten kaynaklanabilecek zarara uğrama riskidir.

Gün İçi Alım Satım

Aynı alım satım oturumunda aynı pozisyonu veya pozisyonları açıp kapatmaktır.

Satıcı

Bir işlemin sahibi veya tarafı olarak faaliyet gösteren bir kişi veya firmadır. İşlemin sahipleri, başka bir tarafla daha sonradan yapılan bir alım satım işleminde pozisyonu kapatarak bir spread (kâr) elde etmeyi umar ve pozisyonun bir tarafını alırlar. Buna karşılık bir broker, aracı olarak faaliyet gösteren ve alıcıları ve satıcıları bir ücret ya da komisyon karşılığında bir araya getiren bir kişi veya firmadır.

Açık

Negatif olan bir alım satım ya da ödeme bakiyesidir.

Teslimat

Her iki tarafın da alım satımı yapılan para birimlerinin mülkiyetini devrettiği bir işlemdir.

Para Yatırma

Nakit şeklinde borç alma veya vermedir. Paranın borç alındığı / borç verildiği oran, mevduat faizi olarak bilinir. Mevduat Sertifikaları (CD'ler) da alınıp satılabilen enstrümanlardır.

Amortisman

Piyasa güçleri nedeniyle bir para biriminin değerindeki düşüştür.

Türev

İlgili veya dayanak bir menkul kıymetin, geleceğin veya başka bir fiziksel enstrümanın fiyat hareketleriyle ilgili olarak değer açısından değişen bir sözleşmedir. Opsiyon, en yaygın türev enstrümandır.

Devalüasyon

Normalde resmi duyuru ile yapılan, bir para biriminin fiyatının kasıtlı olarak aşağı yönlü ayarlanmasıdır.

ECB - Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Para Birliği Merkez Bankası'dır.

Gün Sonu (Piyasaya Göre Değerleme)

Alım satımcılar pozisyonlarını iki şekilde hesaplar: tahakkuk veya piyasaya göre değerleme. Bir tahakkuk sistemi, nakit akışlarını yalnızca gerçekleşmeleri durumunda hesaba katar, bu nedenle yalnızca gerçekleşmeleri durumunda bir kâr veya zarar gösterir. Piyasaya göre değerleme yöntemi, piyasa kapanış oranlarını veya yeniden değerleme oranlarını kullanarak her iş gününün sonunda alım satımcının defterini değerlendirir. Her bir kâr veya zarar kaydedilir ve alım satımcı ertesi güne net bir pozisyonla başlar.

Euro

Avrupa Para Birimi'nin (ECU) yerini alan Avrupa Para Birliği'nin (EMU) para birimidir.

Gerçekleşme Tarihi

Bir alım satım işleminin gerçekleştiği tarihtir.

Fed - Federal Rezerv

Birleşik Devletler Merkez Bankası'dır.

Sabit Döviz Kuru (Temsili Kur)

Para otoriteleri tarafından bir veya daha fazla para birimi için belirlenen resmi döviz kurudur. Uygulamada, sabit döviz kurları bile belirli üst ve alt bantlar arasında dalgalanarak müdahaleye yol açmaktadır.

Düz (Kare, Dengeli)

Ne uzun ne de kısa olmak, düz veya kare olmakla aynı şeydir. Bir kişinin hiç pozisyonu yoksa veya tüm pozisyonlar birbirini iptal ederse, onun düz bir defteri olur.

FOMC - Federal Açık Piyasa Komitesi

Federal Rezerv para komitesidir.

Forex - Döviz

Borsa dışı piyasada bir para birimi satın alınırken, aynı anda diğerinin satılmasıdır. Büyük Forex işlemlerinin çoğu ABD Doları'na karşı kote edilir.

Vadeli

İlgili iki para birimi arasındaki faiz oranı farkına dayalı olarak, üzerinde mutabık kalınan bir gelecek tarihte yapılacak bir döviz sözleşmesi için önceden belirlenmiş döviz kurudur.

Vadeli Noktalar

Bir vadeli fiyat hesaplamak için mevcut döviz kuruna eklenen veya bundan çıkarılan pip'lerdir.

FRA - Vadeli Faiz Anlaşmaları

FRA, gelecekte belirli bir süre boyunca belirli bir faiz oranından borç alınmasına veya borç verilmesine imkân veren işlemlerdir.

Ön ve Arka Ofis

Ön ofis genellikle alım satım odası ve diğer ana iş faaliyetlerinden oluşur.

Temel Analiz

Bir finans piyasasında gelecekteki hareketleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ekonomik ve politik bilgilerin analizi işlemidir.

Vadeli İşlem Sözleşmesi

Gelecekteki bir tarihte bir malı veya enstrümanı belirli bir fiyattan takas etme yükümlülüğüdür. "Vadeli" ve "artan oranlı" arasındaki temel fark, vadeli işlemlerin tipik olarak bir borsa (Borsa Alım Satımı Yapan Kişiler - ETC) üzerinden alınıp satılmasıdır, artan oranlı işlemler ise Borsa Dışı (OTC) sözleşmeler olarak kabul edilir. OTC, bir borsada alım satımı yapılmayan herhangi bir sözleşmedir.

G5

Önde gelen beş sanayi ülkesi, yani ABD, Almanya, Japonya, Fransa ve İngiltere.

G7

Önde gelen yedi sanayi ülkesi, yani ABD, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere, Kanada ve İtalya.

GSYİH - Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Bir ülkenin fiziki sınırları içinde elde edilen verim, gelir veya harcamalarının toplam değeridir.

GSMH - Gayri Safi Milli Hasıla

Gayri safi yurtiçi hasıla ve yurtdışındaki yatırım veya işten elde edilen gelirin toplamıdır.

GTC - İptal Edilinceye Kadar Geçerli

Bir satıcıya verilen sabit bir fiyattan alma veya satma emridir. GTC, gerçekleştirilinceye veya iptal edilinceye kadar devrede olacaktır.

Tedbir İşlemi

Alım satımcının birincil pozisyonunun riskini azaltmak için bir pozisyon veya pozisyon kombinasyonu oluşturmaktır.

Yüksek/Düşük

Genellikle bir işlem günü boyunca dayanak enstrümanın en yüksek işlem gören fiyatı ve en düşük işlem gören fiyatı anlamına gelir.

Enflasyon

Tüketim maddelerinin fiyatının arttığı ve dolayısıyla satın alma gücünün aşındığı ekonomik bir durumdur.

Başlangıç Marjı

Gelecekteki performansın garantisi olarak bir pozisyona girmek için gereken ilk teminat yatırımıdır.

Bankalararası Kurlar

Büyük uluslararası bankaların diğer büyük uluslararası bankalara kote ettiği döviz kurlarıdır.

Müdahale

Merkez bankasının piyasaya girerek para biriminin değerini etkilemek için yaptığı eylemdir. Birlikte müdahale, bir dizi merkez bankasının döviz kurlarını kontrol etme eylemini ifade eder.

IRS - Faiz Oranı Swap'ları

Her biri farklı ödeme akışlarına sahip olduğunda iki borç yükümlülüğünün değişimidir. İşlem genellikle diğeri istikrarsız olmak üzere iki paralel kredi takasında bulunur.

Kiwi

Yeni Zelanda Doları'dır.

Öncü Göstergeler

Gelecekteki ekonomik faaliyeti tahmin ettiği düşünülen ekonomik değişkenlerdir (yani İşsizlik, Tüketici Fiyat Endeksi, Üretici Fiyat Endeksi, Perakende Satışlar, Kişisel Gelir, Ana Faiz Oranı, İskonto Oranı ve Federal Fon Oranı).

Kaldıraç

Marj olarak da adlandırılır. Bir işlemde kullanılan tutarın gerekli güvenlik teminatına oranıdır.

Libor - Londra Bankalar Arası Faiz Oranı

Londra Bankalar Arası Faiz Oranı'nı ifade eder. Büyük uluslararası bankalar, başka bir bankadan borç alırken LIBOR'u kullanır.

Tasfiye

Bir denkleştirme işleminin yürütülmesi yoluyla mevcut bir pozisyonun kapatılmasıdır.

Likidite

Bir piyasanın, fiyat istikrarı üzerinde minimum etkisi olan veya hiç etkisi olmayan büyük işlemleri kabul etme konusundaki yeterliliğidir.

Uzun

Bir enstrüman için satılandan daha fazla satın alma pozisyonudur, dolayısıyla piyasa fiyatlarının artması durumunda değer artışıdır.

Uzun Pozisyon

Piyasa fiyatları arttığında değer kazanan bir pozisyondur. Paritedeki temel para birimi satın alındığında, pozisyonun uzun olduğu söylenir.

Loonie

Kanada Doları

Lot

Anlaşma miktarını ölçmek için kullanılan bir birimdir. Anlaşmanın değeri her zaman bir tam sayıya karşılık gelir.

Marj

Bir yatırımcının bir pozisyonu teminat altına almak için yatırması gereken gerekli öz sermayedir.

Piyasa Yapıcı

Hem alış hem de satış fiyatlarını düzenli olarak kote eden ve herhangi bir finansal enstrüman için iki taraflı bir piyasa oluşturmaya hazır olan bir satıcıdır.

Piyasa Emri

Emir piyasaya ulaştığında, mevcut en iyi fiyattan alım/satım emridir.

OCO - Biri Diğerini İptal Eder

Emrin bir kısmının yürütülmesinin, diğer kısmı otomatik olarak iptal ettiği koşullu emirdir.

Açık Emir

Bir piyasa belirlenen fiyata doğru hareket ettiğinde uygulanacak bir emirdir. Normalde GTC Emirleriyle ilişkilendirilir.

Açık Pozisyon

Eşit ve zıt bir anlaşma ile mahsup edilmemiş, karşılık gelen gerçekleşmemiş kâr ve zarara sahip aktif bir alım satım işlemidir.

Opsiyonlar

Sahibine belirli bir menkul kıymeti, belirli bir fiyattan, belirli bir süre içinde satın alma/satma seçeneğine sahip olma imkânı veren bir anlaşmadır. İki tür opsiyon vardır: alım opsiyonu ve satım opsiyonu. Çağrı, satın alma hakkı, satım hakkı ise satış hakkıdır.

Emir

Emir, bir müşteri tarafından bir brokere alım satım yapma konusunda verilen bir talimattır. Bir emir belirli bir fiyat için veya piyasa fiyatı seviyesinde verilebilir. Ayrıca dolana veya işletme kapanana kadar şeklinde verilmesi de faydalı olabilir.

Gecelik Pozisyon

Bir sonraki iş gününe kadar açık kalan bir alım satım işlemi.

Puanlar, Pipler

Bir döviz kurunun yapabileceği en küçük artımsal hareketi temsil etmek için döviz piyasasında kullanılan bir terimdir. Bağlama bağlı olarak, normalde bir baz puan (EUR/USD, GBD/USD, USD/CHF için 0,0001 ve USD/JPY için 0,01).

Pozisyon

Bir pozisyon, satın alma veya satma yoluyla ifade edilen bir alım satım tablosudur. Bir yatırımcının borçlu olduğu para birimi miktarını ifade edebilir.

Temettü

Döviz piyasalarında vadeli fiyat veya gelecek sözleşmesi fiyatı belirlemek için spot fiyata eklenen puan miktarıdır.

Kâr/Zarar (P&L)

Kapalı pozisyonlardaki alım satım faaliyetlerinden kaynaklanan fiili olarak "gerçekleşmiş" kazanç veya kayıp ve ayrıca Piyasaya göre değerlendirilmiş olan açık pozisyonlardaki teorik "gerçekleşmemiş" kazanç veya kayıptır.

Fiyatlandırma

Bir gösterge piyasa fiyatıdır; herhangi bir zamanda bir menkul kıymet üzerinde mevcut olan en yüksek teklifi ve/veya en düşük satış fiyatını gösterir.

Canlanma

Bir düşüş döneminden sonra fiyatta görülen iyileşme.

Değişim Aralığı

Belirli bir alım satım işlemi seansı sırasında kaydedilen, geleceğe dair en yüksek ve en düşük fiyat arasındaki farktır.

Oran

Bir para biriminin başka bir para birimi cinsinden fiyatıdır.

Repo - Yeniden Satın Alma

Bu alım satım türü, belirli bir tarih ve saatte bir enstrümanın satışını ve daha sonra yeniden satın alınmasını içerir. Kısa vadeli para piyasasında meydana gelir.

Direnç

Teknik analizde kullanılan ve bir para biriminin üzerine çıkamayacağı belirli bir fiyat seviyesini belirten bir terimdir. Fiyatın bu noktanın üzerine çıkamaması, genellikle düz bir çizgi şeklinde ifade edilebilen bir model üretir.

Risk Yönetimi

Riskten korunmak için finansal analiz ve alım satım teknikleri kullanacaklardır.

Vade Yenileme

Bir anlaşmanın mahsup edilmesinin başka bir valör tarihine aktarıldığı bir işlemdir. Bu işlemin maliyeti, iki para biriminin faiz oranı farkına dayanmaktadır.

Mahsup Etme

Bir alım satım işlemindeki tarafların defterlerine ve kayıtlarına bir işlemin girildiği süreçtir. Döviz alım satım işleminin mahsup edilmesi, bir para biriminin başka bir para birimiyle fiili olarak, fiziksel değişimini içerebilir de içermeyebilir de.

Kısa

'Kısa' pozisyon almak, bir enstrümanı, ona gerçekten sahip olmaksızın satmak ve fiyatın düşeceği ve gelecekte kârlı şekilde tekrar alabilme beklentisiyle kısa pozisyon tutmaktır.

Kısa Pozisyon

Piyasa fiyatındaki düşüşten yararlanan bir yatırım pozisyonudur. Paritedeki temel para birimi satıldığında, bu pozisyonun kısa olduğu söylenir.

Spot

Hemen gerçekleşen bir işlemdir fakat fonlar genellikle anlaşma yapıldıktan sonraki iki iş günü içinde el değiştirir.

Spot Fiyat

Güncel piyasa fiyatıdır. Spot işlemlerin tamamlanması genellikle iki iş günü içinde gerçekleşir.

Spread

Alış ve satış fiyatları arasındaki farktır; Piyasa likiditesini ölçmek için kullanılır. Daha dar spread'ler genellikle yüksek likidite anlamına gelir.

Zararı Durdur Emri

Kararlaştırılan bir fiyattan alma/satma emridir. Ayrıca önceden ayarlanmış bir durdurma emri olabilir, böylelikle belirli bir fiyata ulaşıldığında veya o fiyat aşıldığında, açık bir pozisyon otomatik olarak tasfiye edilir.

Destek Seviyeleri

Teknik analizde kullanılan ve belirli bir döviz kurunun otomatik olarak kendini düzelteceği belirli bir fiyat tavanını ve tabanını gösteren bir tekniktir.

Swap

Para birimi takası, belirli bir para biriminin aynı miktarının vadeli bir döviz kuru üzerinden eş zamanlı olarak satılması ve satın alınmasıdır.

Teknik Analiz

Piyasa verilerini, yani geçmiş fiyat eğilimlerini, ortalamaları, hacimleri, açığa satım taleplerini vb. analiz ederek, fiyatları tahmin etme girişimidir.

Tick

Fiyatta yukarı ya da aşağı yönlü gerçekleşen minimum değişikliktir.

Tomorrow Next (Tom/Next)

Bir para biriminin ertesi gün teslim edilmek üzere eşzamanlı olarak alım ve satımıdır.

İki Yönlü Fiyat

Bir Forex işlemi için hem alış hem de satış oranı fiyatlandırılır.

ABD En Düşük Faiz Oranı

ABD bankalarının en iyi kurumsal müşterilerine borç vereceği faiz oranıdır.

Valör Tarihi

Bir finansal işlemin muhataplarının ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul ettikleri tarih, yani ödeme alışverişidir. Spot para birimi işlemleri için valör tarihi normalde iki iş günü sonrasıdır. Vade tarihi olarak da bilinir.

Volatilite

Bir piyasanın veya menkul kıymetin zaman içindeki fiyat hareketlerinin istatistiksel bir ölçüsüdür. Standart sapma kullanılarak hesaplanır. Yüksek volatilite sebebiyle yüksek derecede risk söz konusudur.

Hacim

Belirli bir dönemde işlem gören menkul kıymetlerin sayısı veya değeridir.

Risk Uyarısı

Forex/CFD alım satımı, temel piyasanın volatilitesi nedeniyle sermayeniz açısından yüksek düzeyde risk taşır. Bu ürünler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Bu nedenle, riskleri anladığınızdan emin olmalı ve bağımsız ve uygun lisansa sahip bir finans danışmanından tavsiye almalısınız.

Ödeme yöntemleri
Başka bir para yatırma işlemi yapmak için, öncelikle hesabınızı doğrulamanız gerekmektedir.
Dosyanız reddedildi. Lütfen müşteri destek ekibi ile iletişime geçin.
Anlıyorum

Sayın ${UserName},

Bu eylem bir demo hesap için kullanılamaz.
Gerçek hesabınıza geçin, para ekleyin ve alım satıma başlayın.

Hesabınıza para yatırın

Bu bölüm yalnızca müşterilere açıktır, lütfen giriş yapın veya kaydolun